logo
logo
logo

Souvislosti mezi duševní pohodou, vnímáním přírody, okolí a sebe

Cíl a okolnosti výzkumu Je známo, že čas strávený v přírodě, například v lesích či v parcích, má příznivý vliv na naše fyzické a duševní zdraví. Cílem tohoto projektu je prozkoumat vztah mezi časem stráveným v přírodě a psychickou pohodou v různých zemích světa. Výzkum je součástí rozsáhlejšího mezinárodního projektu, do kterého se zapojili vědci a vědkyně ze 70 zemí. Veškeré dotazování bude probíhat online formou a mělo by trvat přibližně 20 až 30 minut. Výzkum vede prof. Viren Swami z britské univerzity Anglia Ruskin (viren.swami@aru.ac.uk). V ČR výzkum realizují doc. PhDr. Martina Hřebíčková, DSc., Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D., Lékařská fakulta MU a doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D., Filozofická fakulta UK.

Podmínky účasti na výzkumu Účast na výzkumu je zcela dobrovolná. Máte právo ji kdykoli a bez udání důvodu ukončit. Pokud si na některé z otázek nepřejete odpovědět, můžete je nechat nezodpovězené. Výzkum je zcela anonymní, ze základních demografických údajů se budeme ptát pouze na váš věk, genderovou identitu, rodinný stav, nejvyšší dosažené vzdělání, výšku, váhu, místo pobytu a údaje o vaší rase/etnické příslušnosti. Data budou bezpečně uchovávána na univerzitě Anglia Ruskin a Psychologickém ústavu AV ČR, kde budou bezpečně uložena po dobu minimálně 5 let. Poté budou odstraněna.

Rizika a přínosy Účast na projektu nezahrnuje žádná jiná rizika, kromě těch, kterým jste vystaveni v běžném životě, např. při kancelářské práci. Jako poděkovaní za účast na výzkumu budete mít v případě zájmu možnost získat vyhodnocení dotazníků , které se týkaly osobnostních vlastností a mindfulness (všímavosti). Součástí tohoto vyhodnocení jsou i doporučení pro Váš další osobnostní a profesní rozvoj.

Posouzení výzkumu, kontakty na výzkumníky Projekt byl schválen Etickou komisí Katedry psychologie (SREP) na univerzitě Anglia Ruskin a Etickou komisí Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i. Pokud budete mít zájem o souhrn výsledků výzkumu, kontaktujte prosím Virena Swamiho na e-mailové adrese viren.swami@aru.ac.uk. Pokud máte ohledně výzkumu jakékoli stížnosti, kontaktujte prosím Martinu Hřebíčkovou na e-mailové adrese martina@psu.cas.cz.

Informovaný souhlas Pokud souhlasíte s účastí na tomto výzkumu, potvrďte prosím souhlas zaškrtnutím políčka níže.